NHUT THINH CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD. - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG NHỰT THỊNH
533/26 Huynh Van Banh, Dist.PN -
251/1 Nguyen Van Troi, Dist.PN -
Hochiminh city, Southern VN 700000
Viet Nam

ph: ++848 39919389
fax: ++848 39913966
alt: ++8490 3940908

Copyright 2010 NHUT THINH CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD. - CONG TY TNHH THUONG MAI - XAY DUNG NHUT THINH - 53/2A Truong Chinh highway, P.TTN. Dist.12, HCMC, VN

All rights reserved.

Web Hosting by Turbify

NHUT THINH CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD. - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG NHỰT THỊNH
533/26 Huynh Van Banh, Dist.PN -
251/1 Nguyen Van Troi, Dist.PN -
Hochiminh city, Southern VN 700000
Viet Nam

ph: ++848 39919389
fax: ++848 39913966
alt: ++8490 3940908